Anton Anetavle

Blaabjerg-anetavlen
Som anetavle selvcenteret – naturligvis – med udgangspunkt på Mors, men med rødder fra København, Sønderjylland, Thy, Han Herred og Salling, samt Sjælland, Færøerne, Tyskland og Europa!
Med henvisning til trykt litteratur, den nyeste og i regelen bedste nævnt først. – Læs så absolut også efterskriften!

Proband: Ane nr. 1:
Anton Blaabjerg, f. 1949, slægtsforsker/genealog i Viborg siden 1972. – Litt.: 1, 2, 3, 5, 6.

1. generation: Forældre: Ane nr. 2-3
Ejnar Blaabjerg, 1916-1989, ejer af fødegården Stenhøjgård i Tøving i Galtrup Sogn 1947-70, derpå speci-alarbejder og husejer i Alsted i Alsted Sogn. – Gift 1947 i Galtrup med Karen Margrethe Stausholm, 1920-1959. – Litt.: 1, 2, 3, 5, 6, 9.

2. generation: Bedsteforældre: Ane nr. 4-7:
Ane nr. 4-5
Anton Madsen Blaabjerg, 1879-1961, ejer af Stenhøjgård i Tøving i Galtrup Sogn 1908-47, derpå husmand i Tøving, sidst bosat hos sønnen Mads i Tøving, sognerådsformand og –kasserer, formand for husdyrvoldgiftsretten på Mors. – Gift 1908 på rådhuset i Nykøbing/Ansgarskirken med Kirstine Hansen, 1875-1947. – Litt.: 1, 2, 3, 9.

Ane nr. 6-7
Rolf Charles Stausholm, kaldet Charles, 1885-1963, avlsbruger og vognmand i Markedsgade i Nykøbing 1910/11-19, ejer af gården Kærholm i Tøving i Galtrup Sogn 1919-ca. 1952, husmand i Tøving et par år, sidst husejer samme sted. – Gift 1911 i Nykøbing med Anna Mathilde Mortensen, kaldet Mathilde, 1892-1964, menighedsrådsmedlem. – Litt. 1, 2, 5, 6.

3. generation: Oldeforældre: Ane nr. 8-15:
Ane nr. 8-9
Mads Filtenborg Mikkelsen Blaabjerg, 1853-1899, gårdejer i Torup i Skallerup Sogn. – Gift 1875 i Skallerup med Karen Marie Nielsen (Vorm/Worm), 1856-1933. – Litt.: 2.

Ane nr. 10-11
Niels Hansen, 1844-1930, ejer af Østergård i Tøving i Galtrup Sogn, sidst husejer samme sted, amtsrådsmedlem, formand for Morsø Frimenighed. – Gift 1871 med Ane Søndergaard Larsdatter, 1849-1937. – Litt.: 1, 3, 4, 9.

Ane nr. 12-13
Ole Christian Stausholm, 1851-1922, avsbruger og vognmand på hjørnet af Nørregade/Markedsgade i Nykøbing, sidst husejer samme sted, personen bag den litterære figur Adamsen i ”naboknægten” Aksel Sandemoses bog En flygtning krydser sit spor! – Gift 1880 i Bælum med Elisa Dorothea Schæbel, kaldet Lise, 1852-1926. – Litteratur: 5.

Ane nr. 14-15
Christen/Kresten Mortensen, 1860-1937, bosat i Nykøbing, postkontrahent på ruten Nykøbing-Fæggesund, restauratør (Nørreherred og Børsen), ejer af Julsgaard, kreaturhandler og –eksportør, bosat Nørrebro og sidst i Bangsgade. – Gift 1. gang 1882 i Sejerslev med Mette Marie Qvist, kaldet Mette, 1855-1914. – Gift 2. gang 1915 med enken Maren Cathrine Pedersen, død 1976. – Litteratur: 6, 7, 8.

4. generation: Tipoldeforældre: Ane nr. 16-31:
Ane nr. 16-17
Mikkel Pedersen Blaabjerg, 1819-1876, gårdejer i Torup i Skallerup Sogn. – Gift 1844 med Kirsten Marie Pedersdatter, 1819-1889.

Ane nr. 18-19
Niels Andersen (Vorm/Worm), 1807-1867, ejer af fødegården (den tidligere Tulsgård) i Torup i Skallerup Sogn. – Gift 1838 med Helle Christensdatter Hangaard, 1818-1900. – Litt.: 2.

Ane nr. 20-21
Hans Nielsen Smed, 1803-1869, smed i Tøving i Galtrup Sogn, gårdejer i Karby i Karby Sogn, sidst ejer af gården Kringsholm i Karby. – Gift 1840 med Sidsel Jensdatter (Hangaard), 1806-1865. – Litt.: 1, 3, 4.

Ane nr. 22-23
Lars Lynggaard Pedersen, 1814-1898, arvefæster og senere ejer af konens fødegård i Bjergby i Bjergby Sogn, som han udflyttede og gav navnet Burhøjgård, amtsrådsmedlem. – Gift 1844 med Kirsten Christensdatter, 1821-1885. – Litt.: 1, 9.

Ane nr. 24-25
Andreas Christian Stausholm, 1813-1887, avlsbruger på hjørnet af Nørregade/Markedsgade i Nykøbing. – Gift 1. gang 1838 med enken Karen Jacobsdatter, 1774-1846, gift 1. gang med 1801 med Christen Madsen (Nør), død 1838. – Gift 2. gang 1846 med Kirstine Rasmusdatter Møller, 1809-1888 (selvmord ved hængning). – Litt.: 5.

Ane nr. 26-27
Christian Diderich Schæbel, 1813-1859, klejnsmedemester i Læderstræde i København. – Gift 1845 med kusinen (fasters datter) Anne Sophie Mariager, 1814-1878 (død på Vorgård i Bælum Sogn i Himmerland hos en søn).

Ane nr. 28-29
Peder Christian Mortensen, 1833-1924, husmand/husejer i Ejerslev, Gøttrup og Klim sogne, sidst Sejerslev i Sejerslev Sogn, postbud/postkører (kontrahent) samme sted. – Gift 1856 i Ejerslev med Mette Christensdatter (Strand), 1831-1913. – Litt.: 6, 8.

Ane nr. 30-31
Christen Andersen Qvist, 1807-1869, murerarbejdsmand på Kiding, indsidder i Tråsbøl i Felsted Sogn i Sønderjylland, sidst fattiglem i fødesognet Tødsø på Mors. – Gift 1855 i Kværs med enken (Karen) Anne Maria Jørgensdatter Thomsen, 1825-1906 (død i Mollerup hos en datter); gift 1. gang … med Jens Hansen.

5. generation: Tip2oldeforældre: Ane nr. 32-63:
Ane nr. 32-33
Peder Jensen Blaabjerg, 1783-1861, gårdejer i Rakkeby i Rakkeby Sogn 1811-16, ejer af Kjellergård i Torup i Skallerup Sogn fra 1816. – Gift 1815 med Anne Kirstine Mikkelsdatter, 1787-1860.

Ane nr. 34-35
Peder Christensen, 1759-1834, ejer af fødegården Vestergård i Fårtoft i Sundby Sogn. – Gift 1798/1801 med Maren Mortensdatter, 1777-1848.

Ane nr. 36-37
Anders Jensen Worm/Vorm, 1748-1812, bosat i Ås i Skjoldborg Sogn i Thy 1774-86/87, fra 1787/88 gårdejer i den opr. Tulsgård i Torup i Skallerup Sogn på Mors. – Gift 1. gang 1774 med Maren Laursdatter fra Skjoldborg Sogn, 1751-1790. – Gift 2. gang 1791 med Margrethe Christensdatter (Broe), 1765-1837. – Gift 2. gang 1813 med Peder Svenningsen, 1779-1866. – Litt.: 2

Ane nr. 38-39
Christen Jensen Hangaard, 1774/75-1861, fæster og senere af den gård, der efter ham fik navnet Hangård i Sundby i Sundby Sogn. – Gift 1808 med Maren Jensdatter Vestervig, 1774-1854. – Litt.: 2

Ane nr. 40-41
Niels Hansen, 1767-1814, smed i Sundby i Sundby Sogn 1798-ca.1805, smed samt bols- og sidst gårdmand i Galtrup i Galtrup Sogn. – Gift 1798 med Maren Madsdatter Kjellergaard, 1770-1844. – Litt.: 1

Ane nr. 42-43
Jens Nielsen, 1741-1816, fæster af fødegården (der efter enkens 2. mand fik navnet Hangård) i Tøving i Galtrup Sogn, sognefoged. – Gift 1. gang 1776 med Sidsel Christensdatter Balle, 1741-1798. – Gift 2. gang 1799 med hendes søsterdatter Inger Dinesdatter, 1768-1850. – Gift 2. gang 1816 med Jens Pedersen Hangaard, 1780-1828. – Litt.: 1, 3, 4

Ane nr. 44-45
Peder Mortensen, 1775-1863, ejer af Klitgård i Fårtoft i Sundby Sogn. – Gift 1. gang 1806 med datteren i gården, Kirsten Marie Johansdatter, død 1810/11. – Gift 2. gang 1811 med Karen Andersdatter Lynggaard, 1787-1867.

Ane nr. 46-47
Christen Madsen, 1784-1841, fæster af fødegården, Smedegård (nu Burhøjgård), i Bjergby i Bjergby Sogn. – Gift 1819 med Ane Christensdatter Søndergaard, 1799-1864. – Gift 2. gang ca. 1845 med enkemand Peder Christian Jensen Østergaard, 1797-1881, ejer af Overgård i Fårtoft i Sundby Sogn og sidst af Østergård i Tøving i Galtrup Sogn, rigsdagsmedlem. – Litt.: 9

Ane nr. 48-49
Ole Christian Stausholm, 1776-1847, rebslagermester i Nykøbing, brandinspektør. – Gift 1800 med Maren Kirstine Baun, 1780-1857. – Litt.: 5

Ane nr. 50-51
Rasmus Sørensen Drastrup, senere Møller, 1768-1827, murersvend i Aalborg, køb- og handelsmand (omvandrende ”bissekræmmer”) i Thisted fra 1804 og sidst i Nykøbing fra 1809. Fik 1809 i Tømmerby i Tømmerby Sogn en datter, ane nr. 25, med pigen Gertrud Nielsdatter, 1783-1855; gift 18.. med Jens Peter Andersen, kaldet Bedsted, 17…-18.., snedker i Thisted. – Rasmus S. Møller gift 1812 i Thisted (separeret 1819/20) med Mariane Carlsdatter Reenberg, ca. 1789-1824, sidst jordemor i Rakkeby i Rakkeby Sogn.

Ane nr. 52-53
Diderich Schæbel, 1788-1866, klejnsmedemester i Lille Kongensgade i København. – Gift 1. gang 1812 med Inger Marie Clemmensen, 17..-1831. – Gift 2. gang med ….

Ane nr. 54-55
Niels Carl Mariager, 1769-1827, kgl. portkontrollør i København. – Gift 1. gang med …Holm – Gift 2. gang 1813 med Else Margrethe Schæbel, 1794-1848.

Ane nr. 56-57
Morten Jensen (Skovlhøj), 1811-1883, husmand i Jørsby i Jørsby Sogn og i Sejerslev i Sejerslev Sogn samt fra 1867 postbud/postkører. – Gift 1832 med Else Marie Pedersdatter, 1809-1875. – Litt.: 8

Ane nr. 58-59
Christen Pedersen (Strand), 1781-1843, husmand, urmager og tømrer i Jørsby i Jørsby Sogn og sidst i Ejerslev i Ejerslev Sogn. – Gift 1826 med Birgitte (Birthe) Clausdatter, 1801-1887. – Gift 2. gang .med…. – Litt.: 6.

Ane nr. 60-61
Anders Christensen Qvist, 1771-1852, gårdmand i Tødsø i Tødsø Sogn, sidst husmand i Sundby i Sundby Sogn. – Gift 1806 i Tødsø med Mette Thorsdatter, ca. 1780/83-1860, sidst i Solbjerg.

Ane nr. 62-63
Thomas Jørgensen, 17..-18.. Gift …. Fik bl.a. 1825 i Smidstrup barn, ane nr. 31, med kvinden Maren Diderichsdatter, 1795-18..

6. generation: Tip3oldeforældre: Ane nr. 64-127:
Ane nr. 64-65
Jens Sørensen (Blaabjerg), 1749-1827, ejer af konens fødegård Sønder Blaabjerg i Rakkeby Sogn. – Gift 1782 med Inger Pedersdatter Blaabjerg, ca. 1757-1827.

Ane nr. 66-67
Mikkel Pedersen, ca. 1749-1812, gårdmand i Øster Assels i Øster Assels Sogn. – Gift 1781 med Maren Madsdatter (Toftegaard), 1753-1822.

Ane nr. 68-69 og 188-89
Christen Christensen, 1730-1810, fæster af fødegården Vestergård i Fårtoft i Sundby Sogn. – Gift 1758 med Sidsel Pedersdatter, 1724-1810, omkr. 1773 medlem af sekten omkring Peder Lassen i Jørsby. – Litt.: 9

Ane nr. 70-71
Morten Sørensen, 1748-1817, gårdmand i Skallerup i Skallerup Sogn. – Gift 1775 med Maren Poulsdatter (Kjelde), ca. 1740-1808.

Ane nr. 72-73
Jens Pedersen (Ormsen/Wormsen), ca. 1693-1770, gårdmand i Stagstrup i Stagstrup Sogn. – Gift omkr. 1740 med Maren Nielsdatter, 1708-1774.

Ane nr. 74-75
Christen Jensen (Broe), 1727-1811, fæster af præstens anneksgård i Skallerup i Skallerup Sogn. – Gift 1. gang 17 med enken – Gift 2. gang 1755 med Marthe Sørensdatter, 1731-1795.

Ane nr. 76-77
Jens Laursen (Hangaard), 1747-1826, fæster af konens fødegård, Hangård i Bjergby i Bjergby Sogn. – Gift 1773 med Sidsel Christensdatter, 1744-1821. – Litt.: 2

Ane nr. 78-79
Jens Jensen Vestervig, 1733-1815, fæster af Fårtoftgård i Fårtoft i Sundby Sogn. – Gift 1766 med Helle Mogensdatter, ca. 1734-1812. – Litt. 2

Ane nr. 80-81
Hans Nielsen, 1733-1812, smed i Sundby i Sundby Sogn og sidst i Galtrup i Galtrup Sogn. – Gift 1764 med Kirsten Jepsdatter, 1736-1… (tidligst 1778).

Ane nr. 82-83
Mads Christensen Kjellergaard, 1730-1798, bolsmand i Sundby i Sundby Sogn. – Gift 1766 med Sidsel Jensdatter, 1728-1804.

Ane nr. 84-85
Niels Mikkelsen, 1705-1773, fæster af den nuv. Hangård i Tøving i Galtrup Sogn. – Gift ca. 1735 med Maren Mogensdatter, 1706-1769. – Litt.: 1

Ane nr. 86-87
Dines Sejersen (Leth), 1741-1801, forpagter af præstegården i Solbjerg i Solbjerg Sogn, forpagter og senere ejer af Galtrupgård i Galtrup Sogn. – Gift 1762 med Anne Christensdatter Balle, 1739-1798. – Litt.: 1, 3, 4

Ane nr. 88-89
Morten Pedersen, 1746-1792, gårdmand i Fredsø i Lødderup Sogn. – Gift 1774 med Margrethe Jørgensdatter, 1749-1801.

Ane nr. 90-91
Anders Poulsen Lynggaard, 1745-1826, fæster af fødegården Lynggård i Lødderup Sogn. – Gift 1775 med Inger Madsdatter, ca. 1755-1825.

Ane nr. 92-93
Mads Pedersen Smedegaard, ca. 1734-1820, fæster af Smedegaard i Bjergby i Bjergby Sogn, den nuv. Burhøjgård. – Gift 1772 med Kirsten Jensdatter, 1748-1817.

Ane nr. 94-95
Christen Christensen (Kjelde/Søndergaard), 1760-1846, ejer af Søndergård og kirken i Øster Jølby i Øster Jølby Sogn. – Gift 1793 med Bodil Poulsdatter (Søndergaard), 1767-1814. – Litt.: 9

Ane nr. 96-97
Søren Olufsen Stausholm, 1750-1803, rebslagermester i Nykøbing, fallerede, derpå skoleholder i Øsløs i Øsløs Sogn. – Gift 1776 i Østerild med Anne Cathrine Christensdatter Strand, 1750-1826, jordemor i Øsløs.

Ane nr. 98-99
Niels Peiter Baun, 1732-1800, snedker- og malermester i Thisted. – Gift 1772 med Inger Kirstine Sæbye, 1739-18… – Litt.: 5

Ane nr. 100-01
Søren Rasmussen (Rye), 1721-1795, fra 1750 husmand i Drastrup i Frejlev Sogn ved Aalborg. – Gift 1. gang – Gift 2. gang med …-1763. – Gift 2. gang med Johanne Jensdatter, 17..-1767. Gift 3. gang 1767/68 (uvist hvor) med enken Anne Kirstine Nielsdatter, 17..-1801 sidst i Aalborg Hospital). Hendes 1. ægteskab er ukendt.

Ane nr. 102-03
Niels Christensen Smed, ca. 1752-1816, gårdmand og smed i Tømmerby i Tømmerby Sogn. – Gift 1770/75 med Anne Christensdatter, ca. 1753-1824.

Ane nr. 104-05 og 110-11
Diderich Schæbel, 1753-1819, klejnsmedemester i Slutteristræde og sidst Hestemøllestræde 3 i København. – Gift 1785 med Anne Dorthea Ulstrup, 1762-1825.

Ane nr. 106-06
…Clemensen, murersvend i Springgade i København. – Gift med … Braband, 17…

Ane nr. 108-09
Søren Nielsen Mariager, styrmand i København. – Gift ca. 1764 i Torshavn på Færøerne med Sara Marie Løve, 1731-18..

Ane nr. 110-11 = 104-05

Ane nr. 112-13
Jens Nielsen, 1768-1846, husmand i Sejerslev i Sejerslev Sogn. – Gift 1. gang 179. med Maren Christensdatter (Øster), 1775-1816. – Litt.: 8

Ane nr. 114-15
Peder Larsen, 1758-1811, gårdmand i Øsløs i Øsløs Sogn. – Gift 1794 med Maren Jensdatter, 1770-1819.

Ane nr. 116-17
Peder Josefsen, ca. 1754-1793, husmand i Jørsby i Jørsby Sogn. – Gift 1779 med Margrethe Knudsdatter, 1750-1833.

Ane nr. 118-19
Claus Justesen, 1765-1825, gårdmand i Jørsby i Jørsby Sogn. – Gift 1797 med Mette Christensdatter (Degn), 1762-1842. – Litt.: 6

Ane nr. 120-21
Christen Jensen Qvist, 1743-1809, gårdmand i Tødsø i Tødsø Sogn. – Gift 1768 med Maren Andersdatter, 1741-1802.

Ane nr. 122-23
Thor Christensen, ca. 1752/54-1833, gårdmand i Tøndering i Tøndering Sogn, senere husmand på Tøndering Vilholm. – Gift senest 1783 med Johanne Pedersdatter, ca. 1750/53-1825.

Ane nr. 124-25
Jørgen Nielsen Kjelst, 17…. – Gift med …

Ane nr. 126-27
Diderich Christiansen, 17…-179., bosat – Gift med

7. generation: Tip4oldeforældre: Ane nr. 128-255:
Ane nr. 128-29 og 140-41
Søren Mortensen, 1712-1763, gårdmand i Skallerup i Skallerup Sogn. – Gift 1. gang 1747 med Maren Jensdatter, 1726-1754. – Gift 2. gang ….

Ane nr. 130-31
Peder Andersen, ca. 1709-1782, fæster af den senere gård Sønder Blaabjerg-gård i Rakkeby Sogn. – Gift 1746 med Kirsten Pedersdatter, 1718-1801.

Ane nr. 132-33 ukendte – endnu!

Ane nr. 134-35
Mads Jensen Toftegaard, 1719-1754, gårdmand på Jegindø. – Gift 1744 med Kirsten Madsdatter, 1715-1794.

Ane nr. 136-37
Christen Christensen, ca. 1676-1752, fæster af den senere Vestergård i Fårtoft i Sundby Sogn. – Gift 1727 med Maren Christensdatter, ca. 1688-1742.

Ane nr. 138-39
Peder Josefsen, ca. 1684-1753, gårdmand i Sundby i Sundby Sogn. – Gift 1722 med Kirsten Jørgensdatter, ca. 1692-1766.

Ane nr. 140-41 = nr. 128-29

Ane nr. 142-43
Poul Poulsen. Ca. 1717(?)-1740/40, fæster af Højgård i Erslev Sogn. – Gift senest 1740 med N.N. (Andersdatter?).

Ane nr. 144-45
Peder Ubbesen, ca. 16…-17…, fæster af Koldbygård. – Gift med ….

Ane nr. 146-47
Niels Nielsen, ca. 1667-1719, gårdmand i Stagstrup i Stagstrup Sogn. – Gift 1701 med Gertrud Madsdatter, 1678-1763.

Ane nr. 148-49
Jens Mikkelsen (Skrædder), ca. 1676-1756(?), bosat i Vester Jølby i Dragstrup Sogn. – Gift 1. gang med … – Gift 2. gang 1719 med Maren Christensdatter, ca. 1681-1744.

Ane nr. 150-51
Søren Poulsen, 1675-1743, gårdmand i Dragstrup i Dragstrup Sogn. – Gift 1. gang … – Gift 2. gang 1730 med Kirsten Hansdatter, 1696-1750.

Ane nr. 152-53
Laurs Nielsen Hulgaard, 17..-17.., gårdmand i Hulgård i Lødderup i Lødderup Sogn. – Gift 17.. med Sidsel Jensdatter, 17..-17…

Ane nr. 154-55
Christen Hansen, ca. 1710-1792, gårdmand i Hangård i Bjergby i Bjergby Sogn. – Gift 1741 med Anne Mogensdatter, 1701-1770. – Litt.: 2

Ane nr. 156-57
Jens Jensen Vestervig, ca. 1675-1761, bosat i Flade i Flade Sogn. – Gift 1726 med Anne Christensdatter, ca. 1689-1766. – Litt. 2

Ane nr. 158-59
Mogens Madsen, 1700-1754, gårdmand i Sønder Dråby i Sønder Dråby Sogn. – Gift 1726 med Karen Pedersdatter, ca. 1696-1736.

Ane nr. 160-61
Niels Hansen, omkr. 1700-1743, smed i Sundby i Sundby Sogn. – Gift 1730 med Anne Christensdatter, omkr. 1705-17..(tidligst 1760).

Ane nr. 162-63
Jep Jepsen, ca. 1694-1769, bosat i Sundby i Sundby Sogn. – Gift 1725 med Sidsel Pedersdatter, ca. 1688-1750.

Ane nr. 164-65
Christen Madsen Kjellergaard, ca. 1696-1781, gårdmand i Kjellergård i Torup i Skallerup Sogn. – Gift 1. gang 1727/28 med Maren Christensdatter, 1695-1730/31.

Ane nr. 166-67
Jens Jørgensen, ca. 1679-1738, gårdmand i Sundbygård i Sundby Sogn. – Gift 1722 med Anne Josefsdatter, ca. 1693-1769.

Ane nr. 168-69
Mikkel Tøgersen, ca. 1671-1759, gårdmand i Flade i Flade Sogn. – Gift 1702 med Else Laursdatter, ca. 1677-1757. – Litt.: 1

Ane nr. 170-71
Mogens Christensen, ca. 1671-1756, gårdmand i Bjergby i Bjergby Sogn. – Gift 1701 med Anne Christensdatter, ca. 1680-1750. – Litt.: 1

Ane nr. 172-73
Sejer Olesen Leth, 1711-1760, sognedegn i Galtrup-Øster Jølby, skoleholder i Tøving i Galtrup Sogn, ejer af Kappelgård (nuv. Frederiksminde) i Tøving, Jølbygård og Filtenborg i Mellem Jølby i Solbjerg Sogn. – Gift 1736 med Ide Nielsdatter (Lang), omkr. 1710-1780. – Gift 2. gang med Laurids Bondrup. – Litt.: 1, 3, 4

Ane nr. 174-75
Christen Christensen Balle, ca. 1700-1776, fæster af konens fødegård, nuv. Smedegård i Galtrup i Galtrup Sogn. – Gift 1736 med Inger Thomasdatter, 1716-1801. – Litt.: 1

Ane nr. 176-77
Peder Andersen, 1695-1765, gårdmand i Fredsø i Lødderup Sogn. – Gift 1743 med Sidsel Mortensdatter, 1714-1798.

Ane nr. 178-79
Jørgen Nielsen, 1703-1761, gårdmand i Legind i Lødderup Sogn. – Gift 1743 med Margrethe Bertelsdatter, ca. 1709-1782.

Ane nr. 180-81
Poul Nielsen Lynggaard, ca. 1710-1778, fæster af Lynggård i Lødderup i Lødderup Sogn. – Gift 1742 med Karen Jensdatter, ca. 1713-1783.

Ane nr. 182-83
Mads N.N., senest 1730-17..(før 1787), ukendt bopæl. – Gift senest 1755 med Anne Cathrine Jensdatter, ca. 1734-1808, fra senest 1787 bosat hos datteren i Lynggård i Lødderup Sogn.

Ane nr. 184-85
Peder Pedersen, ca. 1693-1737, fæster af gården Nørre Hyldig i Tødsø Sogn. – Gift 1726 med Anne Madsdatter, 1697-1755.

Ane nr. 186-87
Jens Jensen (Mogensen), ca. 1705-1772, gårdmand i Bjergby i Bjergby Sogn. – Gift 1747 med Johanne Pedersdatter, ca. 1716-1764.

Ane nr. 188-89 = 68-69

Ane nr. 190-91
Poul Jensen Søndergaard, ca. 1725-1799, fæster af konens fødegård, den nuv. Skindtoftegård i Solbjerg i Solbjerg Sogn. – Gift 1757 med Anne Laursdatter, 1736-1789.

Ane nr. 192-93
Ole Sørensen Stausholm, kaldet Lille Ole, senest 1750-tidligst 1769, nævnt som rebslager i Løgstør 1750 og i Nykøbing 1753-69. – Gift senest 1750 med Mette Marie Mortensdatter, 1720/30-tidligst 1769.

Ane nr. 194-95
Christen Christensen Strand, 1723-1752, nævnt i Hedegård i Hjortdal Sogn, sidst gårdmand i Langvad i Tømmerby Sogn. – Gift 1748 med Magdalene Christensdatter, ca. 1717-1785.

Ane nr. 196-97
Anders Nielsen Baun, 1703-1750, ”kunstner“, snedker, maler og urmager i Thisted. – Gift 1728 med Anne Peders- eller Jensdatter Møller, ca. 1702(?)-1772(?).

Ane nr. 198-99
Jesper Sørensen Sæbye, ca. 1707-1781, feldbereder i Thisted. – Gift 1733 med Christine Andersdatter (Kjeldgaard), 1714-1800(?). – Litt.: 5

Ane nr. 200-01
Rasmus Rye eller Tømmermand, 16..-17.., tømrer i Sønderholm i Sønderholm Sogn. – Gift senest 1720 med N.N., omkr. 1700-

Ane nr. 202-07 ukendte – endnu!

Ane nr. 208-09 og 220-21
Johannes Schæbel, 1716-1792, klejnsmedemester i Skvaldergården i København. – Gift 1750 med Anna Magdalena Haye, 1716-1759.

Ane nr. 210-11 og 222-23
Ulstrup

Ane nr. 212-13
Clemensen i Birkerød

Ane nr. 214-17 ukendte – endnu!

Ane nr. 218-19
Jesper Nielsen Løve, 1690-1747, personel kapellan i Næs på Østerø på Færøerne, sognepræst i Vallensbæk ved København. – Gift 1727 med Anne Elisabeth Lemvig, 1710-1791.

Ane nr. 220-23 = 208-11

Ane nr. 224-25
Niels Svenningsen, ca. 1740-1800, gårdmand i Nørre Dråby i Sejerslev Sogn. – Gift 1767 med enken Marthe Marie Thomasdatter, 1733-1805. – Gift 1. gang med Jens Jensen.

Ane nr. 226-27
Christen Pedersen Øster, ca. 1740-1804, gårdmand i Sønder Dråby i Sønder Dråby Sogn, sidst aftægtsmand i Jørsby i Jørsby Sogn (hos datteren). – Gift senest 1767 med Karen Andersdatter, ca. 1737-1804. – – Litt.: 8

Ane nr. 228-29
Laurs (Lars) Jensen, 1711-1779, gårdmand i Øsløs i Øsløs Sogn. – Gift 1747 med Ellen Andersdatter, ca. 1719-1783.

Ane nr. 230-31
Jens Nielsen (Søndergaard), 1737-1810, fæster af Søndergård i Øsløs i Øsløs Sogn. – Gift 1765/68 med Anne Jensdatter, 1743/44-1810.

Ane nr. 232-33
Josef Jensen (Toft), ca. 1722-1809, gårdmand i Jørsby i Jørsby Sogn og sidst husmand i Sundby i Sundby Sogn. – Gift med Else Pedersdatter, ca. 1727-1770. Familien hørte til sekten omkring Peder Lassen i Jørsby.

Ane nr. 233-34
Knud Christensen, ca. 1687-1767, husmand i Tøving i Galtrup Sogn, senere gårdmand i Galtrup, sidst fattiglem. – Gift 2. gang 1743/45 med Maren Jensdatter, 17..-

Ane nr. 236-37
Just Christensen, ca. 1726-1800, husmand i Elsø i Elsø Sogn, senere i Galtrup, sidst gårdmand i Jørsby. – Gift 1757 med Birgitte (Birthe) Clausdatter, ca. 1734-1796.

Ane nr. 238-39
Christen Andersen Tøgstrup eller Degn, 1713-1802, gårdmand i Sejerslev i Sejerslev Sogn. – Gift ca. 1750 med Maren Jacobsdatter, ca. 1727-1805. – Litt.: 6

Ane nr. 240-41
Jens Christensen Qvist, 1696-1762, gårdmand i Flutrup i Selde Sogn. – Gift 1725 med Karen Pedersdatter, omkr. 1700-tidligst 1736.

Ane nr. 242-43
Anders Nielsen Vendelbo (Windelboe), ca. 1712-1778, gårdmand i Grættrup i Junget Sogn. – Gift 1737 med Maren Sørensdatter, ca. 1703-1782.

Ane nr. 244-55 ukendte – endnu!

8. generation: Tip5oldeforældre: Ane nr. 256-511:
Ane nr. 256-57 og 280-81
Morten Josefsen, ca. 1671-1743, gårdmand i Skallerup i Skallerup Sogn. – Gift 1710 med Maren Steffensdatter, 1683-1754.

Ane nr. 258-59 og 282-83
Jens Poulsen, ca. 1696-1740, gårdmand i Torupgård i Skallerup Sogn. – Gift 1723 med Dorthe Nielsdatter, 1690-1769.

Ane nr. 260-61
Anders Andersen, 16..-17.. (senest 1737), fæster af Sønder Blaabjerg i Rakkeby Sogn. – Gift senest 1709 med N.N., 16..-

Ane nr. 262-63
Peder Christensen, 1688-1762, gårdmand i Torp i Karby Sogn. – Gift 1715 med Sidsel Andersdatter, 1689-1764.

Ane nr. 264-67 ukendte – endnu!

Ane nr. 268-69
Jens Thomsen Toftegaard, ca. 1690-1768, fæster af Søndertoftskov på Jegindø. – Gift 1714 med Mette Jensdatter, 16..-17…

Ane nr. 270-71
Mads Jensen Smed, ca. 1675-1720, smed og husmand i Vester Assels i Vester Assels Sogn. – Gift senest 1713 med Margrethe Jensdatter, 16..-17…

Ane nr. 272-75 ukendte – endnu!

Ane nr. 276-77 og 334-35
Josef Mortensen, ca. 1640-1721, gårdmand i Sundby i Sundby Sogn. – Gift med N.N., 16..-

Ane nr. 278-79 og 332-33
Jørgen Jensen, ca. 1635-1710/19, fæster af Sundbygård i Sundby Sogn. – Gift med N.N., 16..-

Ane nr. 280-83 = 256-59

Ane nr. 284-85
Poul Espersen, ca. 1673-17.., fæster af Højgård i Erslev i Erslev Sogn. – Gift med N.N., 16..-

Ane nr. 286-93 ukendte – endnu!

Ane nr. 294-95
Mads Knudsen, senest 1645-1683, gårdmand i Stagstrup i Stagstrup Sogn. – Gift 1668/72 med Maren Madsdatter, senest 1650-

Ane nr. 296-99 ukendte – endnu!

Ane nr. 300-01
Poul Sørensen, ca. 1631-1686, gårdmand i Dragstrup i Dragstrup Sogn. – Gift 1660/67 med Maren Marcusdatter, ca. 1643-1675.

Ane nr. 302-03
Hans Christensen, 1664-1744, gårdmand i Karby i Karby Sogn. – Gift 1686 med Maren Sørensdatter, 1647/59-1720(?).

Ane nr. 304-07 ukendte – endnu!

Ane nr. 308-09
Hans Olufsen, senest 1685-tidligst 1719, fæster af Vestergård i Frøslev i Frøslev Sogn. – Gift senest 1710 med N.N., 16..-17… – Litt.: 2

Ane nr. 310-11
Mogens Jensen, ca. 1667-1743, fæster af Østergård i Alsted i Alsted Sogn. – Gift 1696/98 med Inger Jensdatter, ca. 1679-1745. – Litt.: 2

Ane nr. 312-15 ukendte – endnu!

Ane nr. 316-17
Mads Mogensen, ca. 1673-1721, husmand i Sønder Dråby i Sønder Dråby Sogn. – Gift 1697 med Mette Pedersdatter, ca. 1655-1718.

Ane nr. 318-21 ukendte – endnu!

Ane nr. 322-23
Christen Christensen (Smed), senest 1680-17.., smed i Sundby i Sundby Sogn. – Gift senest 1700-10 med N.N., 16..-

Ane nr. 324-29 ukendte – endnu!

Ane nr. 330-31
Christen Clausen, 1659-1726, gårdmand i Bjergby i Bjergby Sogn. – Gift 1689 med Gertrud Christensdatter, ca. 1659-1746.

Ane nr. 332-33 = 278-79

Ane nr. 334-35 = 276-77

Ane nr. 336-37
Tøger Stephansen, ca. 1628-1712, gårdmand i Flade i Flade Sogn. – Gift senest 1672 med N.N. (måske Helle Jensdatter, ca. 1650-1714). – Litt.: 1

Ane nr. 338-39
Laurs Nielsen, ca. 1650-1714/20, forpagter af Hanstholm i Sejerslev Sogn, senere fæster af Galtrupgård i Galtrup Sogn. – Gift senest 1677 med enken Else Pedersdatter, ca. 1641-1721. – Litt.: 1

Ane nr. 340-41 ukendte endnu!

Ane nr. 342-43
Christen Pedersen, ca. 1625-1705, fæster af nuv. Burhøjgård i Bjergby i Bjergby Sogn. – Gift med N.N. (måske Anne Andersdatter, ca. 1632-1694). – Litt.: 1

Ane nr. 344-45
Ole Villadsen, ca. 1667-1734, sognedegn i Galtrup-Øster Jølby, skoleholder i Tøving i Galtrup Sogn, fæster af Legård i Tøving. – Gift 1694 med Karen (Leth) Sørensdatter, ca. 1669-1734. – Litt.: 1, 4

Ane nr. 346-47
Niels Pedersen Lang, senest 1670-1734, foged på Nørtorp i Ræer Sogn i Thy, sidst kromand i Råsted i Råsted Sogn ved Randers. – Gift 1694/1703 med Helvig Lauridsdatter Bech, ca. 1677-1761. – Litt.: 1, 3

Ane nr. 348-49
Christen Christensen (Balle), senest 1670-1727/28, fæster af Ballegård i Tødsø i Tødsø Sogn. – Gift senest 1695 med Johanne Andersdatter, 1655/75-tidligst 1727. – Litt.: 1

Ane nr. 350-51
Thomas Jensen, ca. 1664-1735, fæster af nuv. Smedegård i Galtrup i Galtrup Sogn. – Gift 1. gang med Mette Pedersdatter – Gift 2. gang 1709/10 med Bodil Kjeldsdatter, senest 1690-1755. – Litt.: 1

Ane nr. 352-53
Anders Laursen, ca. 1664-1731, gårdmand i Bjergby i Bjergby Sogn. – Gift 1694 med Anne Pedersdatter, 1671-tidligst 1738.

Ane nr. 354-55
Morten Pedersen, 1693-1777, gårdmand i Fredsø i Lødderup Sogn. – Gift 1. gang 1713 med Johanne Olesdatter, ca. 1686-1769.

Ane nr. 356-57
Niels Jørgensen, ca. 1676-1732, gårdmand i Legind i Lødderup Sogn. – Gift 1701 med Mette Olesdatter, ca. 1673-1756.

Ane nr. 358-59
Bertel Mikkelsen, ca. 1659-1723, fæster af den nuv. Rolighed i Sønder Dråby i Sønder Dråby Sogn. – Gift 1706 med Margrethe Steffensdatter, ca. 1675-1757.

Ane nr. 360-61
Niels Poulsen Lynggard, ca. 1679-1754, fæster af Lynggård i Lødderup i Lødderup Sogn. – Gift 1710 med Maren Jensdatter, 1684-1754.

Ane nr. 362-67 ukendte – endnu!

Ane nr. 368-69
Peder N.N., omkr. 1660-1693/95, fæster af Nørre Hyldig i Tødsø Sogn. – Gift senest 1693 med Johanne Mikkelsdatter, omkr. 1670-1726.

Ane nr. 370-71
Mads Mortensen, 1659-1732, gårdmand i Elsø i Elsø Sogn. – Gift 1697 med Sidsel Pedersdatter, ca. 1665-1734.

Ane nr.372-75 ukendte – foreløbigt!

Ane nr. 376-79 = 136-39

380-81
Jens Pedersen Søndergaard, ca. 1681-tidligst 1729!, fæster af den nuv. Søndergård i Hesselbjerg i Sejerslev Sogn, som fik sit navn af ham; dræbte sin karl i julen 1728, dømt til halshugning! – Gift 1704 med Bodil Andersdatter, 1675/86-tidligst 1719.

Ane nr. 382-83
Laurs Clausen, ca. 1692-1761, fæster af den nuv. Skindtoftegård i Solbjerg i Solbjerg Sogn. – Gift 1734 med Anne Poulsdatter, 1708-1752.

Ane nr. 384-85
Søren (Olesen?) i Stausholm i Harboør Sogn.

Ane nr. 386-87
Morten Laursen (Mølgaard/Skrædder), ca. 1701-1743, bosat i Sønderhå i Sønderhå Sogn, senere i Blander i Bedsted Sogn. – Gift 1721 med Mette Andersdatter, ca. 1694-1728.

Ane nr. 388-89
Christen Nielsen, ca. 1685-1741, fæster af Store Strand i Gøttrup Sogn. – Gift 1701 med Anne Knudsdatter, ca. 1680-1739.

Ane nr. 390-91 ukendte – endnu!

Ane nr. 392-93
Niels Andersen Baun, ca. 1680-1763, snedker i Skinnerup i Skinnerup Sogn, senere i Tingstrup i Thisted Landsogn. – Gift 1. gang 1702 med Dorthea Christensdatter, ca. 1671-1727.

Ane nr. 394-95 ukendte – endnu!

Ane nr. 396-97
Søren Jørgensen, ca. 1669-1730, feldbereder i Aalborg. – Gift 2. gang 1701/04 med Gertrud Jespersdatter, ca. 1685-1713/14.

Ane nr. 398-99
Anders Christensen, 16..-1718, skomagermester i Thisted – indblandet i trolddomssagen ”Besættelsen i Thisted”. – Gift 1. gang med Fusmand. – Gift 2. gang 1698 med Inger Pedersdatter, senest 1680-1720.

Ane nr. 400-15 ukendte – foreløbigt!

Ane nr. 416-17
Hans Schebel/Schæbel, senest 1675-1728, klejnsmedemester i ”Smedekroen” i Købmagergade i København, lavede 1708 gitter til Charitas-springvandet på Gammeltorv (det med guldæblerne!). – Gift ca. 1700 med Emmerentze Allersen, 16—17.. – Gift 2. gang med

Ane nr. 418-19
Diderich Haye, 16..- 1759, klejnsmedemester i Skvaldergade i København, udførte smedarbejde på tårnet ved ved Trinitatis Kirke (Rundetårn). – Gift senest 1716 med Margrethe Kretlof(ts), 16..- 1728/39.

Ane nr. 420-35 ukendte – endnu!

Ane nr. 436-37
Niels Jespersen Løve, 16..-17.., købmand i Slagelse. – Gift senest 1690 med Else Albertsdatter, 16..-17…

Ane nr. 438-39
Anders Knudsen Lemvig, ca. 1658-1742, sognepræst i Næ på Østerø på Færøerne, provst; figuren bag provst Morsing” i Jørgen Frantz Jacobsens roman Barbara. – Gift 2. gang 1709 med Maren Rasmusdatter, ca. 1668-1728.

Ane nr. 440-47 = 416-23

Ane nr. 448-49
Svenning Mortensen, 16..-17.., gårdmand i Skærbæk i Sejerslev Sogn. – Gift før 1732 med Anne Jensdatter, ca. 1702-tidligst 1759.

Ane nr. 450-51
Thomas Poulsen (Momtoft, Sø eller Søndergaard), 1709-1783, bosat i Vang i Vang Sogn, forpagter af Momtoft i Sennels Sogn, ejer af Sø i Sejerslev Sogn og sidst fæster af Søndergård i Hundborg Sogn. – Gift 1. gang 1733 med Mette Madsdatter, 1711-1740.

Ane nr. 452-55 ukendte – endnu!

Ane nr. 456-57
Jens Laursen (Nør/Nørklit), ca. 1661-1727, gårdmand i Øsløs i Øsløs Sogn. – Gift senest 1798 med Johanne Nielsdatter, 1667/90-tidligst 1717.

Ane nr. 458-59
Anders Mikkelsen, 1683-1756, fæstergårdmand ”på Bakken” i Hjardemål Sogn. – Gift 1709 med Maren Jepsdatter, 1688-1757.

Ane nr. 460-61
Niels Nielsen Dalgaard (Odgaard), ca. 1694-1743, gårtdmand — – Gift 1729/30 med Maren Jensdatter (Odgaard), 1696-17…

Ane nr. 462-63
Jens Marcussen, ca. 1701-1771, gårdmand i Nørklit i Lild Sogn. – Gift senest 1739 med Maren Sørensdatter, 1706-1756.

Ane nr. 464-471 ukendte – endnu!

Ane nr. 472-73
Christen Christensen. – Gift senest 1721 med ……

Ane nr. 474-75
Claus Nielsen, 1688-1757, fæster af Dalen i Øster Jølby i Øster Jølby Sogn. – Gift 1. gang … – Gift 2. gang 1729 med Karen Pedersdatter, ca. 1700-1754.

Ane nr. 476-77
Anders Pedersen Tøgstrup, ca. 1681-1744, hører ved Nykøbing Latinskole, senere sognedegn i Solbjerg-Sundby og skoleholder i Sundby. – Gift 1710 med Mette Pedersdatter Skov, ca. 1681-1766.

Ane nr. 478-79
Jacob Clemmensen, ca. 1698-1767, gårdmand i Jørsby i Jørsby Sogn. – Gift senest 1727 med N.N., omkr. 1700-17…
Ane nr. 480-81
Christen Pedersen, senest 1660-tidligst 1719, gårdmand i Flovtrup i Selde Sogn. – Gift 1685 med Mette Pedersdatter Qvist, senest 1668-17…

Ane nr. 482-83 ukendte – endnu!

Ane nr. 484-85
Niels Vendelbo/Windelboe, ca. 1675-1737, gårdmand i Grættrup i Junget Sogn. – Gift senest 1712 med N.N., 16..-17…

Ane nr. 486-511 ukendte – endnu!

9. generation: Tip6oldeforældre: Ane nr. 512-1023:
Ane nr. 512-13 = 276-77

Ane nr. 514-15
Steffen Pedersen, ca. 1651-1728, gårdmand i Skallerup i Skallerup Sogn. – Gift 1678 med Johanne Sørensdatter, ca. 1644-ca. 1712.

Ane nr. 516-17
Poul Jensen, ca. 1665-1745, gårdmand i Torupgård i Skallerup Sogn. – Gift ca. 1695 med Sidsel Poulsdatter, ca. 1667-1745.

Ane nr. 518-19
Niels Christensen, 1651-1725, gårdmand i Torupgård i Skallerup Sogn. – Gift 1684 med Maren Peders- eller Jensdatter, 1662-1731.

Ane nr. 520-21
Anders Terkelsen, ca. 1640(?)-1710/25, fæster af nuv. Østergård i Fjallerslev i Outrup Sogn. – Gift 1676 med Anne Andersdatter Sterm, 1640/50-1685/1725.

Ane nr. 522-23 ukendte – endnu!

Ane nr. 524-25
Christen Pedersen, ca. 1659-1691, gårdmand i Torup i Skallerup Sogn. – Gift 1683 med Kirsten Pedersdatter, ca. 1648-1720.

Ane nr. 526-27
Anders Pedersen, ca. 1640-1719, gårdmand i Karby i Karby Sogn. – Gift 1. gang 1674 med Maren Nielsdatter, ca. 1644-1691.

Ane nr. 528-51 ukendte – endnu!

Ane nr. 552-53
Morten Pedersen, ca. 1593-1665, gårdmand i Bjergby i Bjergby Sogn. – Gift med Bodil Madsdatter, ca. 1610-1674.

Ane nr. 554-99 ukendte – endnu!

Ane nr. 600-01
Søren Abrahamsen, senest 1610-1644/64, gårdmand i Dragstrup i Dragstrup Sogn. – Gift senest 1630 med Anne Poulsdatter, ca. 1608-1664.

Ane nr. 602-03 og 1400-01
Marcus Jensen, før 1615-tidligst 1664, gårdmand i Frøslev i Frøslev Sogn. – Gift senest 1640 med N.N., 16..-1….

Ane nr. 604-05
Christen Hansen, ”Bette Chren Hansen”, ca. 1632-1699, gårdmand i Karby i Karby Sogn. – Gift 1661 med Kirsten Jensdatter, ca. 1634-1693.

Ane nr. 606-07
Søren Nielsen (Søndergaard), ca. 1586-1662, fæster af Søndergård i Næs i Karby Sogn. – Gift 1646/58 med Anne Lavesdatter, ca. 1627-1704.

Ane nr. 608-15 ukendte – endnu!

Ane nr. 616-17
Oluf Jepsen, senest 1665-tidligst 1690, fæster af Vestergård i Frøslev i Frøslev Sogn. – Gift senest 1685 med N.N., 16..-1….

Ane nr. 618-21 ukendte – endnu!

Ane nr. 622-23
Jens Poulsen, senest 1640-1680’erne, gårdmand i Solbjerg i Solbjerg Sogn. – Gift senest 1679 med N.N., 16..-1….

Ane nr. 624-59 ukendte – endnu!

Ane nr. 660-61
Claus Poulsen, ca. 1616-1663, gårdmand i Skallerup i Skallerup Sogn. – Gift 1650 med Maren Olesdatter, senest 1632-tidligst 1664.

Ane nr. 662-63 ukendte – endnu!

Ane nr. 664-71 = 558-65

Ane nr. 672-73
Stephan Olufsen, senest 1600-1666/73, gårdmand i Flade i Flade Sogn. – Gift med N.N., 16..-1….

Ane nr. 673-87 ukendte – endnu!

Ane nr. 688-89
Villads Nielsen (Degn), ca. 1633-1686, sognedegn i Galtrup-Øster Jølby, skoleholder i Tøving i Galtrup Sogn. – Gift før 1660 med Maren Jensdatter, ca. 1632-1702.

Ane nr. 690-91
Søren Madsen, senest 1625-1677/78, fra ca. 1664 fæster af Oustrup i Røgen Sogn. – Gift 2. gang ca. 1660 med Maren Sørensdatter Pind, ca. 1638-1710.

Ane nr. 692-93
Peder Dinesen, før 1645-1688/94, gårdmand i Handest i Glenstrup Sogn. – Gift senest 1670 med N.N. (Nielsdatter Lang?), 16..-1….

Ane nr. 694-95
Laurids Nielsen Bech, ca. 1646-1712, købmand i Hjørring, derpå herregårdsforpagter. – Gift 1670 med Ide Rudbeksdatter Humble, 1650-tidligst 1677.

Ane nr. 697-98 ukendte – endnu!

Ane nr. 698-99
Anders Thomsen, før 1635-tidligst 1678, fæster af Vestergård i Tødsø i Tødsø Sogn. – Gift ca. 1655 med Mette Pedersdatter, senest omkr. 1635-tidligst 1681.

Ane nr. 700-01
Jens Marcussen, senest 1640-tidligst 1703, fæster af Tødsøgård i Tødsø Sogn. – Gift 1664 med Anne Thomasdatter, senest 1645-tidligst 1670.

Ane nr. 702-03
Kjeld Thorsen, ca. 1627-1723, murmester og bolsmand i Solbjerg i Solbjerg Sogn. – Gift senest 1669 med N.N. (Inger?), 16..-1…

Ane nr. 704-05 ukendte – endnu!

Ane nr. 706-07
Peder Mortensen, ca. 1633-1688, gårdmand i Bjergby i Bjergby Sogn. – Gift 1666 med Kirsten Stiesdatter, ca. 1640-1693.

Ane nr. 708-09
Peder Mortensen, 1662/68-1732, gårdmand i Fredsø i Lødderup Sogn. – Gift 2. gang 1691 med Anne Andersdatter, ca. 1655-1733.

Ane nr. 710-11
Oluf Jepsen, ca. 1641-1719, gårdmand i Fredsø i Lødderup Sogn. – Gift ca. 1672 med Maren Tøgersdatter, ca. 1649-1719.

Ane nr. 712-19 ukendte – endnu!

Ane nr. 720-21
Poul Sørensen Lynggaard, ca. 1644-1710, fæster af den nuv. Lynggård i Lødderup i Lødderup Sogn, der fik navn efter ham. – Gift senest 1677 med Kirsten Nielsdatter, ca. 1646-1718.

Ane nr. 722-23
Jens Christensen (Bull/Bol), ca. 1654-1720, bolsmand i Alsted i Alsted Sogn. – Gift 1683 med Gertrud Nielsdatter, 1647/65-tidligst 1720.

Ane nr. 724-39 ukendte – endnu!

Ane nr. 740-41
Morten Madsen, ca. 1604-1695, gårdmand i Elsø i Elsø Sogn. – Gift 1649 med Anne Laursdatter, ca. 1611-1689.

Ane nr. 742-43
Peder Mikkelsen, ca. 1627-1704, gårdmand i Elsø i Elsø Sogn. – Gift 1661 med Maren Sørensdatter, ca. 1630-1707.

Ane nr. 744-51 ukendte – endnu!

Ane nr. 752-59 = 272-79

Ane Nr. 760-61
Peder Pedersen Søndergaard, 16..-1695/1708, fæster af Søndergård i Sejerslev i Sejerslev Sogn. – Gift med N.N. (Johanne Jensdatter?), 16..-1….

Ane nr. 762-63 ukendte – endnu!

Ane nr. 764-65
Claus Laursen, 16..-1706/07, fæster af den nuv. Skindtoftegård i Solbjerg i Solbjerg Sogn. – Gift senest 1692 med Anne Christensdatter, ca. 1666-1733.

Ane nr. 766-67 = 516-17

Ane nr. 768-71 ukendte – endnu!

Ane nr. 772-73
Laust Jellesen, ca. 1659-1726, fæster af Mølgård i Bedsted Sogn. – Gift med N.N. (Anne Jensdatter), ca. 1657-1737?).

Ane nr. 774-75 ukendte – endnu!

Ane nr. 776-77
Niels Olesen (Ladefoged), ca. 1640-1727, bosat i Torup i Aggersborg Sogn, sidst ejer af Nørre Bjerre i Gøttrup Sogn. – Gift 1684 med Johanne Christensdatter (Levi(g)sen, -datter), ca. 1649-1712.

Ane nr. 778-79
Knud Laursen, ca. 1647-1709, fæster af Store Strand i Gøttrup Sogn. – Gift 1675/79 med Anne Endersdatter, ca. 1647-1714.

Ane nr. 780-83 ukendte – endnu!

Ane nr. 784-85
Anders Nielsen Baun, omkr. 1650-1699, bosat i Skinnerup i Skinnerup Sogn.

Ane nr. 786-91 ukendte – endnu!

Ane nr. 792-93
Jørgen Sørensen, ca. 1637-1687, feldbereder i Sæby. – Gift ca. 1665 med Anne Mikkelsdatter, ca. 1640-1714.

Ane nr. 794-95
Jesper Nielsen, 16..-1703/04, bosat i Aalborg, vist først som skipper, sidst fæster af Gammel Mølle. – Gift 1683 med Maren Christensdatter, 1654-1711.

Ane nr. 798-833 ukendte – endnu!

Ane nr. 834-35
Hermann Allersen, 16..-16.., klejnsmedemester i Rosengården/Købmagergade i København.

Ane nr.836-37 ukendte – endnu!

Ane nr. 838-39
Jochum Kretlof(ts), senest 1635-tidligst 1689, nævnt 1659-89 som klejnsmedemester i Store Helliggejststræde i København.

Ane nr. 840-77 ukendte – endnu!

Ane nr. 878-79
Rasmus Olesen (Færø), ca. 1642-1702, sognepræst på Vågø på Færøerne. – Gift senest 1668 med Anne Joensdatter, senest 1650-1714.

Ane nr. 880-95 = 832-47

Ane nr. 896-97 ukendte – endnu!

Ane nr. 898-99
Jens Jensen Overgaard, ca. 1677-1724, fæster af den nuv. Overgård i Hesselbjerg i Sejerslev Sogn. – Gift 1701/02 med Else Jensdatter, 1670/82-1736/60.

Ane nr. 900-01
Poul N.N. – fik 1709 en søn med pigen Kirsten Pedersdatter i Tilsted.

Ane nr. 902-03
Mads Lauridsen Wang, 1674-1761, sår- og benbrudslæge i Vang i Vang Sogn. – Gift 1704 med Marthe Jørgensdatter Honis, 1670-1737.

Ane nr. 904-15 ukendte – endnu!

Ane nr. 916-17
Mikkel Andersen, ca. 1642-1705, fæster af ”Dale” i Hjardemål Sogn. – Gift senest 1681 med Ellen (Elind) Mikkelsdatter, 1641/61-tidligst 1696.

Ane nr. 918-19
Jep Mikkelsen, ca. 1644-1711, fæster ”på Bakken” i Hjardemål Sogn. – Gift 1687 med Karen Mikkeksdatter, senest 1660-1….

Ane nr. 920-21
Niels Jensen, senest 1665-tidligst 1693, fæster af Dalgård i Sønderby i Østerild Sogn. – Gift med N.N., 16..-1…

Ane nr. 922-23
Jens Jensen Odgaard (den yngre), ca. 1659-1733, gårdmand i Vesløs i Vesløs Sogn. – Gift med Maren Thomasdatter, ca. 1658-1724.

Ane nr. 924-25
Marcus Christensen, 16..-1…, gårdmand i Frøstrup i Tømmerby Sogn. – Gift med N.N.

Ane nr. 926-27
Søren Jensen Odgaard, ca. 1670-1751, gårdmand … . – Gift senest 1696 med Maren Nielsdatter, (ca. 1668-1754?).

Ane nr. 928-47 ukendte – endnu!

Ane nr. 948-49
Niels Clausen, 1661-1722, gårdmand i Galtrup i Galtrup Sogn. – Gift 1688 med Anne Poulsdatter, 1663(?)-1721.

Ane nr. 950-53 ukendte – endnu!

Ane nr. 954-55
Peder Hansen Skov, senest 1660-1702/03, borger i Nykøbing. – Gift senest 1682 med Dorthe Andersdatter, ca. 1639-1689.

Ane nr. 956-57
Clemmen Nielsen, ca. 1652-tidligst 1711, gårdmand i Jørsby i Jørsby Sogn. – Gift senest 1686 med N.N., 16..-1….

Ane nr. 958-1.023 ukendte – endnu

10. generation: Tip7oldeforældre: Ane nr. 1.024-2.047:
Ane nr. 1.024-25
1.024-27 = 552.555

1.028-29 ukendte – endnu!

Ane nr. 1.030-31
Søren N.N., 15..-16…, fæster af Vestergård i Tødsø i Tødsø Sogn, – Gift senest 1644 med Maren Mogensdatter, 1605/25-tidligst 1700.

Ane nr. 1.032-33
Jens Svenningsen, 16..-16.., gårdmand i Sejerslev i Sejerslev Sogn. – Gift senest 1665 med N.N,.’

Ane nr. 1.034-35 ukendte- endnu

1.036-37
Christen Mikkelsen, ca. 1592-1666, fæster af Torupgård i Skallerup Sogn. – Gift 1630/37(?) med Karen Poulsdatter, ca. 1610-1668.

Ane nr. 1038-39
Peder Jensen, ca. 1613-1684, fæster af Torupgård i Skallerup Sogn. – Gift 1658 med Maren Pedersdatter, ca. 1619-1668.

Ane nr. 1040-41
Terkel Christensen, ca. 1592-1671, gårdmand i Dragstrup i Dragstrup Sogn. – Gift senest 1644 med N.N., 1…-1…

Ane nr. 1042-43
Anders Pedersen Sterm, ca. 1610(?)-1665, sognepræst i Dragstrup-Skallerup, bosat i Vester Jølby i Dragstrup Sogn. – Gift 2. gang 1639 med Anne Christensdatter Dybdal, ca. 1620-1702.

Ane nr. 1044-

11. generation: Tip8oldeforældre: Ane nr. 2.048-4.095:
Ane nr. 2.048-49

12. generation: Tip9oldeforældre: Ane nr. 4.096-8.191:
Ane nr. 4.096-97

13. generation: Tip10oldeforældre: Ane nr. 8.192-16.383:
Ane nr. 8.192-93

Litteratur
1 Slægten fra Tøving
2 Slægten Hangaard
3 Nutiden og Valdemar Sejr
4 Sejer Olesen Leth og hans Slægt
5 Bryggerne
6 Fogh
7 Kes Mort
8 Christiansfeldt
9 Søndergaard fra Øster Jølby

Efterskrift
Den genealogiske udforskning af en anetavle for en nulevende er for generationerne mellem denne og personerne, der levede, da landets første, bevarede folketælling 1787 fandt sted, er ofte blot kedeligt ”slavearbejde”, da de bevarede kilder er så gode og let tilgængelige på vore arkiver; ganske enkelte slægtssammenhænge kan det dog godt volde kvaler at klarlægge!
Derimod kan denne tids uddybende personalhistorie være ganske spændende; men det handler dette indlæg slet ikke om! Den egentlige personalhistorie med bidrag til de enkelte personers biografier kan man komme på sporet af i den litteratur, der henvises til under de enkelte anepar!

Den genealogiske forskning vedrørende de personer, der levede før folketællingen 1787, er helt anderledes tidkrævende. Til inspiration for nærmere og fjernere slægtninge fremlægges denne anetavle – selv om det egentlig er mig lidt imod! – Svage sjæle kunne måske tænkes blot ukritisk at indlemme de fremlagte data i deres ”familiehistorie”, og det er naturligvis – absolut – slet ikke meningen!
Lad derimod oplysningerne inspirere til yderligere undersøgelser – det er meningen! At kontrollere andres arbejder er nemlig ikke blot at konstatere, at der er en Maren Jensdatter, der er født det pågældende år i det pågældende sogn. For det jo slet ikke sikkert, det er den Maren, der 22 år senere blev gift med din stamfar! – Det er nemlig dig selv, der skal bevise eller i al fald sandsynliggøre, at den angivne Maren er den rigtige Maren!
Så langt tilbage, som kirkebøger og gode arkivalier som f.eks. skifteprotokoller findes, er det let nok, og kilderne til oplysningerne giver næsten sig selv. – Men slægtsforskningen bliver jo først rigtig spændende, når disse almindelige og simple kilder ikke rækker længere tilbage!

Litteratur
Har du og jeg fælles forfædre, kan den nævnte litteratur hjælpe dig videre. Og det er jo unægtelig lettere at arbejde med udforskningen, når du kan skæve til, hvad andre har fundet ud af. – Derfor nævnes litteraturen, som du kan låne via dit bibliotek – og forholde dig kritisk til!

”De andre aner”
De angivne oplysninger om disse er måske ikke alt, hvad jeg ved – eller tror at vide – om de ældste forgrener, men så kan vi jo udveksle synspunkter desangående!

Bemærkelsesværdige slægtninge
Nære og fjerne slægtninge er – oftest selvforskyldt og positivt – blevet udsat for offentlighedens interesse, jfr. evt. litteratur, som ikke allerede er nævnt under det pågældende anepar (Dansk biografisk Leksikon forkortet: DBL, Dansk kvindebiografisk Lesikon: DKBL, Krak’s Blå Bog: Krak); af nulevende er blot medtaget personer, der kan slås op i almindelige opslagsværker!

Således stammer også følgende fra de nævnte aner:
Ane nr. 10-11
Valdemar Hansen, 1885-1977, dommer, og sønnen Niels Buch-Hansen, 1918-1991, handelsråd (vedr. begge se Krak).
Ane nr. 14-15
”Kes” Mortensen, – 4 år efter sin død medvirkende i bizar arvesag, hvor DNA kom til kort! (Se Slægten …)
Ane nr. 18-19
Niels Worm Buchhave, 1911-1949, (min fars halvfætter/næstsøskendebarn) pilot ved Det danske Luftfartsselskab/SAS, styrtede i Øresund med Torlak Viking på den nyåbnede turistrute mellem København og Madrid på tilbagevejen (om aftenen på selve den dag, hvor jeg var blevet født om morgenen!), Karen Dissing (Melega), 1937-, journalist og forfatter.
Ane nr. 20-21
K. Riis-Hansen, 1876-1937, departementschef, nationaløkonom, forligsmand, direktør i Landmandsbanken ved krakket 1921 (straffet), atter forligsmand og sidst formand for forligsinstitutionen (Se DBL). Hans brors dattersøn Hans Peter Rosenmeier, 1936-, retspræsident (se Krak).
Ane nr. 30-31
Niels Korsgaard, 1895-1971, husmand, formand for Morsø Husmandskreds og for Morsø Andelsslagteri, medlem af Landbrugsrådet (se Krak).
Ane nr. 36-37
Tove Ditlevsen, 1917-1976, forfatter (se Krak), Ted Sorensen, rådgiver og taleskriver for præsident Kennedy.
Ane nr. 38-39
Kirsten Mark, 1928-, gift med Victor Petersen, 1918-, ejer af Ribe Stifts-Tidende og Ribe Stiftsbogtrykkeri, forlægger, kunstsamler og –mæcen (se Krak), forældre til de 3 såkaldte Jyde-brødre. – Niels (Samuel) Hausgaard, 1944-, visesanger
Ane nr. 40-41 og 60-61
Lars Bækhøj, 1876-1957, højskoleforstander, forfatter (danske i Argentina) (se DBL), og hans 3 børnebørn, Niels Haastrup, 1933-, professor i engelsk ved RUC (se Krak), Nanna Damsholt, 1935-, kvindehistorisk forfatter (se DKBL), og Kirsten Haastrup, 1939-, professor i engelsk ved Danmarks Lærerhøjskole (se Krak).
Ane nr. 44-45
Niels Bukh, 1880-1950, gymnastikhøjskoleforstander (se Krak), og hans søsters 3 børn, nævnt under ane nr. 40-41.
Ane nr. 94-95
”Tom”/… Søndergaard, frihedskæmper.
Ane nr. 98-99
Jens Peter Clausen, 1804-1839, skomager i Vejle – henrettet for hustrudrab.

Fortsatte problemer
Ane nr. 66
Mikkel Pedersen i Ø. Assels, født ca. 1749.
Ane nr. 90
Inger Madsdatter, født ca. 1755.
Ane nr. 101
Anne Kirstine Nielsdatter, født ca.

Er du uenig – eller har du tilføjelser?
– så vil jeg blive utrolig glad for en henvendelse!